32. Niedziela Zwykła – Mk 12, 38-44

XXXII Niedziela Zwykła – Mk12,38-44
„Ta uboga wdowa wrzuciła więcej od wszystkich, którzy wrzucali do skarbony.” /Mk.12,43/

Ta babcia z dzisiejszej ewangelii nijak nie pasuje do świata, w którym przyszło nam żyć. Chociaż świat może wcale nie jest inny. To tylko sposób kreacji jego obrazu w naszej świadomości sprawia, że nasz świat wydaje się być coraz bardziej światem pięknych, młodych, bogatych i przebojowych, dla których m i e ć i k a r i e r a to religia. W świecie, w którym nie tak dawno hasełko „zabierz babci dowód” było niemal oficjalnym hasłem kampanii wyborczej, babcia bezinteresownie, na chwałę Bożą oddająca wszystko co ma, jest żałosnym reliktem przeszłego świata. A jednak to babcia ma rację. W niej jest Prawda uznana i doceniona przez Syna Bożego. A co z prawdą pięknych młodych i bogatych pędzących za kasą i zaszczytami, zajętych sobą i swoją karierą, nie mających czasu na zajmowanie się Bożą chwałą, innymi ludźmi i bezinteresowność? Jeśli będą mieć tę łaskę to emerytura, choroba albo młodsi i bardziej bezwzględni od nich zabiorą im i władzę, i znaczenie, i zaszczyty…i wtedy poznają Prawdę. A jeśli nie będą mieć tej łaski? A to umrą i definitywnie utracą to wszystko… i Wszystko…
Chyba, że jakaś żałośnie naiwna Babcia wyprosi im miłosierdzie.

Ks. Marek Rudziński