3. Niedziela Wielkiego Postu – Łk 13, 1-9

3. Niedziela Wielkiego Postu – Łk13,1-9
„Czy myślicie, że ci, którzy to ucierpieli, byli większymi grzesznikami od… innych…? Otóż nie! Ale mówię wam, że jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.”/Łk9,2-3/

„Czy myślicie?”
Oczywiście, że tak, bo inaczej nie byłoby Was w ogóle na tej stronie. Jednak nawet ludziom myślącym przydarza się błąd porównań z innymi – zwykle zresztą porównań nieco selektywnych. Bo przecież nie porównujemy się z lepszymi, znając milsze sposoby osiągania stanów depresyjnych. Ulegamy natomiast czasem złudzeniu, że my sami jesteśmy lepsi lub przynajmniej nie tacy źli, jeśli porównujemy się z tymi, których uważamy – słusznie czy nie – za gorszych od siebie. To, że jest to dość prymitywne poprawianie i tak nieco wzmożonego samopoczucia nic nie znaczy, bo o tym nie myślimy. Z poprawionym samopoczuciem nie myślimy też o naszych grzechach, za które, wcześniej czy później, będziemy musieli ponieść odpowiedzialność. I tak oto do nieszczęścia, jakim dla człowieka jest grzech, dokładamy brak refleksji prowadzącej do nawrócenia. A ten brak refleksji tak naprawdę sam w sobie jest grzechem, za który Pismo Święte uważa g ł u p o t ę. Bo głupotą jest samouspokajanie się, głupotą jest trwanie w grzechu, głupotą jest niemyślenie, g r z e c h e m g ł u p o t y jest n i e m y ś l e n i e zamykające drogę do nawrócenia…
„…jeśli się nie nawrócicie…zginiecie…”
Więc…
„Czy myślicie?”…

Ks. Marek Rudziński