12. Niedziela Zwykła – Łk 9,18-24

XII Niedziela Zwykła – Łk 9, 18-24
„…kto chce ocalić swoje życie, straci je; a kto straci swoje życie z mojego powodu, ten je ocali.”/Łk 9, 24/

Szaleństwo Władcy Tego Świata.
Parady diabelstwa.
Świętokradztwa, profanacje i bluźnierstwa.
Czas, być może ostatecznej, KONFRONTACJI: ja-chrześcijanin i ON mój Bóg. Czas szczerej odpowiedzi na pytanie Chrystusa „ Za kogo mnie uważasz?” i w konsekwencji …
Właśnie… Odpowiedź na pytanie kim d l a m n i e jest Jezus, pociąga za sobą dramatyczne konsekwencje. Bo jeśli nikim, to rzecz jest prosta jak potępienie. Ale jeśli jest KIMŚ, Bogiem moim, to konsekwencją tego wyboru jest s t a n ś w i a d o m o ś c i i ż y c i e. Czasem wybór Boga pociąga za sobą konieczność zmiany tego stanu świadomości, zawsze wymaga zmian w życiu. Nasza skłonność do różnego rodzaju zabezpieczeń i asekuracji życiowych musi ustąpić miejsca z a w i e r z e n i u. Kompulsywne zabieganie o własne życiowe ustawienia, to nic innego jak pęd ku samounicestwieniu. Bo choćby moje sukcesy zawodowe, materialne i każde inne były najwybitniejsze, to i tak „ z tego świata odejdę nagi”…
Przed tą bolesną nagością przegranego życia, broni jedynie „strata życia” dla Jezusa i świadoma rezygnacja:
z prymitywnych prób „ocalenia swego życia”
z kariery po trupach,
z majątku bez względu na skrzywdzonych,
z przyjemności, po których zostaje tylko dojmująca pustka,
z miłości mnogich, które Miłość amputują bez znieczulenia,
z egoizmów żałosnych,
z…
BO WYBÓR JEZUSA,
WIARA W NIEGO I JEMU
TO DROGA OCALENIA ŻYCIA I WIECZNOŚCI

Ks. Marek Rudziński