18. Niedziela Zwykła – Mt 14, 13-21

18. Niedziela Zwykła – Mt 14,13-21
„Wy dajcie im jeść.” /Mt 14,16/

Dziwi mnie trochę, że tego Chrystusowego „Wy dajcie im jeść” nie wyciągnęli na swoje sztandary różni odnowiciele i reformatorzy Kościoła działający zwłaszcza w naszych mainstreamowych mediach. Oni lepiej wiedzą jaki Kościół ma być i co powinien robić. Wiedzą lepiej niż wszyscy dotychczasowi papieże, no może poza Ojcem Świętym Franciszkiem, który, jak wiemy, chodzi we właściwych butach, mieszka we właściwym miejscu i w ogóle nadaje się do tego, żeby być papieżem. Lepiej niż Pan Bóg też wiedzą, bo przecież Pana Boga nie ma. A może doczytali do końca ten fragment ewangelii i to ostudziło nieco ich zapał. Bo owi „odnowiciele” Kościoła najchętniej widzieliby Kościół dokładnie zamknięty gdzieś między boczną nawą a zakrystią. Tam mógłby sobie odprawiać swoje gusła. Natomiast generalnie Kościół powinien rozdawać pieniądze, prowadzić szpitale, przedszkola, domy opieki i t.p., czyli robić to, co w normalnym państwie powinno robić państwo z podatków obywateli, czyli także z naszych podatków – członków Kościoła. A Pan Jezus zanim wypowiedział powyższe zdanie najpierw długo głosił ewangelię a potem apostołowie dali ludziom jeść, ale … rozmnożony przez Pana Jezusa chleb i ryby. Bo Kościół Chrystusowy nie jest instytucją charytatywną. Kościół jest zgromadzeniem, wspólnotą ludzi, którzy przez słuchanie Bożego Słowa i wprowadzanie go w swoje życie, przez sprawowanie sakramentów świętych i modlitwę mają najpierw nieustannie wielbić Boga, głosić swoim życiem Jego Słowo i tak zmierzać we wspólnocie do zbawienia, wysłużonego na krzyżu przez Pana Jezusa. Oczywiście należy kochać bliźniego i wspierać potrzebujących, ale priorytetem jest Bóg, Jego chwała. A potem moje i Twoje wieczne szczęście w zjednoczeniu z Nim.

Ks. Marek Rudziński.