Święto Chrztu Pańskiego – Łk 3, 15-16.21-22

Święto Chrztu Pańskiego – Łk 3,15-16,21-22
„Ty jesteś moim Synem umiłowanym. Ciebie sobie upodobałem”/Łk 3,22/

Chrztem Pana Jezusa w Jordanie, niebem otwartym nad Nim i tą uroczystą deklaracją Boga Ojca kończy się liturgiczny okres Bożego Narodzenia. A ja prawie skończyłem też kolędę albo, jak się to poważnie i oficjalnie nazywa, wizytę duszpasterską. Odwiedziłem około 150 domów, spotkałem pewnie dobrze ponad 500 Parafian, dla których tu jestem – modliłem się z nimi i za nich, rozmawiałem z nimi i z nimi przez tę chwilę martwiłem się i cieszyłem. I b ł o g o s ł a w i ł e m. A wraz z tym błogosławieństwem niebo się otwierało i Duch zstępował, i Ojciec po raz kolejny potwierdzał jak ważny dla Niego jest każdy, kto zaufał Jego Synowi i świętuje z wiarą Syna narodzenie. Szedłem i błogosławiłem. I cieszę się każdym z wiarą przyjętym błogosławieństwem. Oby trwało. Oby przynosiło owoce. Oby Każdej i Każdemu towarzyszyło w każdej chwili nowego roku a kiedy będzie trudno, aby przypominało, że od chwili chrztu jesteś Bożą Córką umiłowaną i Bożym Synem… Sam Bóg sobie Ciebie upodobał więc nie zawiedź i … niech już nie będzie trudno.

Ks. Marek Rudziński

89