14. Niedziela Zwykła – Łk 10, 1-12 ; 17-20

XIV Niedziela Zwykła – Łk 10,1-12;17-20
„Pan wyznaczył…siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą…”Idźcie!Posyłam was jak jagnięta między wilki”.”/Łk 10,1a;3a/

To jest kolejne posłanie Pana Jezusa. I biblijny dowód na konieczność „praktyk duszpasterskich”. Uczniowie, mocą Jezusowego „idźcie”, idą głosić ewangelię i obdarowywać tych, którzy tego chcieli, Bożą łaską. Dziwne natomiast wydaje się zdanie Pana Jezusa „posyłam was jak jagnięta pomiędzy wilki”… Chyba Pan Jezus miał zaległości w przeglądaniu internetu, nie czytał tygodników ani nie oglądał „Faktów” lub innych „Wiadomości”. Gdyby to widział, w życiu by tak nie powiedział. Ale powiedział. A ja dziś myślę i modlę się za tych młodych całkiem ludzi, wyposażonych w sakrament kapłaństwa, świadomość posłania, mnóstwo ideałów i jeszcze więcej entuzjazmu…
Poszli lub niedługo pójdą.
I będą szczęśliwi głosząc Prawdę, ponawiając Ofiarę Pana Jezusa, wprowadzając do wspólnoty Kościoła, uwalniając od grzechów i złego ducha, przeprowadzając na drugą stronę życia i odprowadzając tam, gdzie czeka się na zmartwychwstanie…
Poszli lub niedługo pójdą.
I poczują jak rosną im głowy od ludzkich szczęść kulawych i nieszczęść, i problemów…
I zrozumią, że celibat to pozostanie z tą wielką głową sam na sam ze sobą i z Bogiem i s a m o t n o ś ć w t ł u m i e…
I nagle zobaczą, że większość nie chce słuchać Prawdy a jedynie tego chce słuchać, co chce usłyszeć…
Walną głową w ścianę niezrozumienia, wrogości, pomówień…
A wszystko to będzie pośród owieczek Pańskiej, wydawać by się mogło, Owczarni…
Jeśli w tym wszystkim zapomną w Czyich są Dłoniach, Czyją Prawdę głoszą i Komu zawierzyli, to wyrosną im zęby i niepostrzeżenie dla nich samych stać mogą się wilkami…
Myślę o tym i się modlę…
Pomyśl, proszę, i Ty i pomódl się może więcej trochę, i, jeśli trzeba, trochę zmień. Poglądy albo…siebie.

Ks. Marek Rudziński

89