Intencje mszy świętych – 26.04.-03.05.2020.r.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
26.04.- 03.05.2020.r.
Msze św. gregoriańskie o spokój duszy ś.p. Emilii Nowak: 31.03-30.04
15.04-15.05
NIEDZIELA – 26.04. + Adam Janecki: 01-30.05.
7.3o – + Jan Wiktoria Zapalscy w r.śm. Jana/s/ + Antoni Płachta
10.3o – + Antoni Płachta w 30-ty dz. po śm. + Ludwik Ślęczka
15.oo – + Maria sutor w r.śm. i zm z tej rodz.

Poniedziałek – 27.04
7.oo – dz-bł w 88.r.urodzin Konstantego/s/
18.oo – + Maria Czech w 7-my dz. po śm.

Wtorek – 28.04
7.oo – + Maria Piechnik w 16.r.śm.
18.oo – dz-bł w 60.r.ur. Stanisława od żony

Środa – 29.04.
7.oo – + Adam Janecki od Małgorzaty Piotra Janeckich
18.oo – + Ks. Marek Sobota i o bł B. dla Ks. Marka z ok. ich Imienin od
Bractwa Światła

Czwartek –30.04.
7.oo – + Maria w r.śm. Władysław Szczypkowscy, Maria Franciszek
Mazanek i zm. rodzice
18.oo – dz za łaskę szczęśliwego powrotu i o potrzebne łaski

Piątek – 01.05.
7.oo – + Zbigniew Wąsowicz od Elżbiety Emila Gocal z rodz.
18.oo – o powołania kapłańskie i zakonne

Sobota – 02.05.
7.oo – + Władysław Undas w 12.r.śm.
18.oo – + Stanisław Maria Drożdż

NIEDZIELA – 03.05.
7.3o – + Emilia, Franciszek, Katarzyna, Wojciech Kutaj w r.śm.
Katarzyny
10.3o – dz za łaski z prośbą o bł. B. i opiekę M.B. Królowej Polski i
Świętego Floriana dla naszych Strażaków
15.oo – + Julia, Kazimierz, Jan, Antoni, Stefan, Józef, Maria Śliwa od
Zofii Fedorczak

90