Intencje Mszy Świętych: 03.-10.05.2020.r.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
03.- 10.05.2020.r.
Msze św. gregoriańskie o spokój duszy ś.p. +Emilii Nowak: 15.04-15.05
+ Adam Janecki: 01-30.05.
+ Antoni Płachta
+ Ludwik Ślęczka NIEDZIELA – 03.05.
7.3o – + Emilia, Franciszek, Katarzyna, Wojciech Kutaj w r.śm.
Katarzyny/s/
10.3o – dz za łaski z prośbą o bł. B. i opiekę M.B. Królowej Polski i
Świętego Floriana dla naszych Strażaków/s/
15.oo – + Julia, Kazimierz, Jan, Antoni, Stefan, Józef, Maria Śliwa od
Zofii Fedorczak/s/
Poniedziałek – 04.05
7.oo – + Józef Piechnik w 6.r.śm.od żony i syna Janusza/rec/
18.oo – o potrzebne łaski dla sąsiadów Emila Judki z podziękowaniem
za udzieloną mu pomoc/s/
Wtorek – 05.05
7.oo – + Zofia Konstanty Sora, Barbara Pilawska/s/
18.oo – + Jan Maria Bubula w 9.r.śm.
Środa – 06.05.
7.oo – + Franciszek Janiczek od Marii Jacka Bobków/s/
18.oo – + Stanisław Zofia Kapera/s/
Czwartek –07.05.
7.oo – za cierpiące w czyśćcu dusze kapłańskie, zakonne i misyjne
18.oo – w int. naszych księży o powołania i potrzebne łaski dla Br.Światł
Piątek – 08.05.
7.oo – + Stanisław Anna Kutaj z ok.Im.St-wa/rec/ .
18.oo – + Ludwik Ślęczka w 30 dz. po śm./s/
Sobota – 09.05.
7.oo – + Stanisław Władysława Malinowscy z ok.Im.St-wa/rec/
18.oo – + Stanisław Pietroń z ok.Im, jego rodzice i syn Tomek/s/
NIEDZIELA – 10.05.
7.3o – 1/ dz-bł w 18.r.urodzin Marysi/s/
2/ o bł. Boże i opiekę M.B. Królowej Polski – Uzdrowienia Chorych
dla Filipa, Danuty,wsz.chorych, cierpiących i oczek. na operacje
10.3o – 1/ dz.za dar Kapłaństwa Ks. Stanisława w 23.r.święceń z pr.o
dalszą op. B. i M.B. Nieust. Pomocy od rodziców i najbliższych
2/ o zdrowie, bł. B.oppiekę M.B.dla członkiń RK p.w. M.B.
Królowej Polski zelatorki Marii Różana
15.oo – + Maria,Józef.LudwikSutor,Leona Małota w 24.r.śm.Marii od
córek z rodz

89