Duszpasterze

Proboszczowie:

1. ks. Jan Lech

2. ks. Maciej Rzeszut

3. ks. Julian Laskowski

4. ks. Jan Majerski

5. ks. Janusz Drożdż

6. ks. Marek Sobota

7. ks. Marek Rudziński

Wikariusze:

1. ks. Józef Słaby

2. ks. Józef Kołek

3. ks. Edward Pres

Księża pochodzący z parafii:

1. ks. Stanisław Śliwa

2. ks. Radosław Bobek

83