Najświętszej trójcy – J16,12-15

Uroczystość Najświętszej Trójcy – J 16, 12-15.
„ Po swoim przyjściu On – Duch Prawdy – poprowadzi was ku pełnej prawdzie” /J 16,13/.

Wszystko zaczęło się w raju.
Stamtąd wzięła się prawda o człowieku i tam zaczęło się kłamstwo. Tam narodziła się piekielna mieszanka prawdy i fałszu – taka, co to kłamstwem jest czystym, a brzmi i wygląda jak najczystsza prawda i tam w praktyce diabeł zastosował po raz pierwszy w historii podstawową zasadę karierowicza: mówić każdemu to, co chce usłyszeć, niezbyt nachalnie przejmując się prawdziwością treści. Z raju, z Adamem i Ewą, poszło kłamstwo w ludzki świat i, trzeba przyznać, ma się świetnie do dziś. Dla zyskania przychylności kogoś znaczniejszego, dla marnego zysku, dla wcale nie świętego spokoju, dla uniknięcia problemu, dla…
Kłamiemy…
Często kłamiemy…
Tak często, że gubimy świadomość tego, jak bardzo kłamstwo wypełnia nasze życie… Nie zauważamy, że kłamstwo powoli staje się naszym życiem a nasze życie kłamstwem…
A On, Duch Prawdy, przyszedł i jest…
On czeka na moje zaproszenie…
On czeka na moją odwagę,
bym sobie samemu mówił prawdę,
bym Bogu mówił prawdę,
bym spotykanym co dzień ludziom mówił prawdę,
abym żył w Prawdzie i Prawdą, do której pełni On chce mnie nieustannie prowadzić…
jeśli Mu na to pozwolę.

 

Ks. Marek Rudziński

89