Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – Mt 28, 1-10

„Nie bójcie się. Idźcie powiedzcie moim braciom”…/Mt 28,10/

 

         „Nie bójcie się” …

…bo strach nie przystoi tym, którzy przed pustym grobem stoją…

Strach nie uchodzi, gdy spotyka się Zmartwychwstałego…

Strach nie jest dobrą odpowiedzią na cud…

Najlepszą odpowiedzią na cud zmartwychwstania, jest odpowiedź na wezwanie Pana:

„idźcie”…

„powiedzcie”…

Kimkolwiek jestem, cokolwiek robię, jakkolwiek układa się moje życie – przede wszystkim jestem kimś, kto spotkał w swoim życiu Zmartwychwstałego Pana, na własne oczy wiary zobaczył pusty grób…

Nie wolno mi tej najwspanialszej prawdy zachować dla siebie.

Mam iść…

Mam powiedzieć…

Mam iść do wszystkich, których Pan postawi mi na drodze, do których mnie pośle – w domu, w pracy, w sklepie i podczas grillowania…

Mam mówić słowami, gestami, czynami, całym sobą… i milczeniem mam mówić…

Zmartwychwstał Pan.

Jeśli strach przed ludźmi, przed ośmieszeniem, przed wrogością i innym diabelstwem zatrzyma mnie i zamknie mi usta, to Pan zmartwychwstał, ale może okazać się, że nie dla mnie…

 Ks. Marek Rudziński