Intencje mszy świętych – 10-17.05.2020.r.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
10.- 17.05.2020.r.
Msze św. gregoriańskie o spokój duszy ś.p. +Emilii Nowak: 15.04-15.05
+ Adam Janecki: 01-30.05.
+ Antoni Płachta
+ Ludwik Ślęczka
NIEDZIELA – 10.05.
7.3o – 1/ dz-bł w 18.r.urodzin Marysi/s/
2/ o bł. Boże i opiekę M.B. Królowej Polski – Uzdrowienia Chorych
dla Filipa, Danuty,wsz.chorych, cierpiących i oczek. na operacje
10.3o – 1/ dz.za dar Kapłaństwa Ks. Stanisława w 23.r.święceń z pr.o
dalszą op. B. i M.B. Nieust. Pomocy od rodziców i najbliższych
2/ o zdrowie, bł. B.oppiekę M.B.dla członkiń RK p.w. M.B.
Królowej Polski zelatorki Marii Różana
15.oo – + Maria,Józef.LudwikSutor,Leona Małota w 24.r.śm.Marii od
córek z rodz/s/
Poniedziałek – 11.05
7.oo – + Stanisław Kotwisz od Elżbiety i Emila Gocal
18.oo – + Stanisław z ok. Im.,Maria, Marian, Danuta Bogacz /s/
Wtorek – 12.05
7.oo – + Mieczysław w r.śm., Helena Karcz /s/
18.oo – + Stanisław Łapczyński w 27.r.śm./s/
Środa – 13.05.
7.oo – + Maria Piechnik od Zofii Andrzeja Juszkiewiczów
19.oo – Dz-bł w 1.r.Komunii Świętej
Czwartek –14.05.
7.oo – + Marek Skiba od Anny Duszyńskiej
18.oo – + Stanisław Anna Kutaj w r.śm. Stanisława
Piątek – 15.05.
7.oo –.+ Konstanty Mazanek od córki Teresy /2.r.śm./ zak. gr.+Emilia
16.3o – + Marek Piotrowicz od dzieci, rodziców i nauczycieli kl. 0-3
18.oo – dz-bł dla p. Zofii z ok. Im.
Sobota – 16.05.
7.oo – + Michalina w r.śm. Józef Nowak/rec/
16.3o -+ Marek Piotrowicz od dzieci, rodziców i nauczycieli kl. 4-8
18.oo – + Konstanty Mazanek w r.śm. od córki Haliny z rodz.
NIEDZIELA – 17.05.
7.3o – + Julia Jan Bogacz z ok.Im. Julii /s/
10.3o – dz.za dar życia małej Wiktorii i bł. B. z okazji chrztu św.
15.oo – + Zofia Henryk Brzezińscy /s/

90