21. Niedziela Zwykła – Mt 16, 13-20

21. Niedziela Zwykła – Mt 16,13-20

„Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” /Mt 16,16/

 

         Socjologowie mówią, że tam, gdzie brak jest wiedzy, pojawiają się stereotypy. Pan Jezus zrobił badanie opinii publicznej. I usłyszał jak różnie, ale niezmiennie stereotypowo, ludzie Go postrzegają. Zasadniczo odnosili Go do postaci znanych z historii Izraela jako posłanych przez Boga. Był więc w opinii ludzkiej kimś niezwyczajnym, ale tak niezwyczajnym jak starotestamentalni prorocy. Z tymi opiniami każe się skonfrontować apostołom: „WY za kogo Mnie uważacie?” I pada odpowiedź Piotra, pada jego uroczyste wyznanie wiary w zbawcze posłannictwo Jezusa i Jego Bóstwo. Pan po tym wyznaniu nazywa Piotra błogosławionym. Zauważmy jednak, że nie dlatego, iż to powiedział, ale dlatego, że otworzył się na działanie Ducha Świętego, pozwolił się oświecić Duchowi, stał się Jego narzędziem. Ale tu rodzi się pytanie o moje odniesienie do Jezusa. Gdzie brakuje wiedzy, tam pojawiają się stereotypy. A w odniesieniu do Boga te stereotypy mogą być i dziecinne, i magiczne, i zabobonne, i … One pojawiają się, gdy brakuje wiedzy, ale też gdy brak jest modlitwy, brak łaski Bożej, brak otwarcie na działanie Ducha Świętego. Bez pomocy Ducha Świętego, jak pisze św. Paweł, nikt nie powie „Panem jest Jezus”. NIKT. Co więc powiem Jezusowi, jeśli zamknę się na działanie Ducha? 

 

Ks. Marek Rudziński

 

          

89